Styrelsen

Styrelsen ansvarar för Ryggförbundets verksamhet, dess resultat samt förbereder aktuella ärenden som behandlas under vår- och höstmötena.

 

Ryggförbundets styrelsemedlemmar år 2016:

Marjo Rinne (ordförande), doktor i hälsovetenskap, fysioterapeut, specialforskare

Valto Aholainen, speciallärare (pens.)

Kaarina Frosterus, föreningsaktiv 

Sirpa Heikkinen, föreningsaktiv

Seppo Hokkanen, idrottsråd

Sinikka Kilpikoski, doktor i hälsovetenskap, fysioterapeut, företagare

Kaija-Liisa Lohivuo, föreningsaktiv, anskaffningsplanerare (pens.)

Sirpa Moilanen, fysioterapeut, pedagogie magister

Eira Mäkitalo, farmaceut (pens.)

Kimmo Rundström, föreningsaktiv

Aulis Veteläinen, ingenjör, lärare

 

Övrig information

 

Selkäkanava