1. Rekisterinpitäjä

Selkäliitto ry
Eerikinkatu 16 A 2, 00100 Helsinki
Puh. 09 605 918

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tiedottaja Pia Bilund
pia.bilund(a)selkaliitto.fi

3. Rekisterin nimi

Selkäliiton tiedotejakelulista

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on mediatiedotteiden lähettäminen tiedotejakelupalvelun kautta. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä käytetä kaupallisiin markkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja: nimi ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan toimittajien/toimitusten osoitteista, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä Selkäliiton kumppaneiden yhteystiedoista ja liittoon tulleista tilauksista.

7. Tietojen luovutukset ja siirrot

Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille eikä tietoja siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa lakiin perustuen esimerkiksi viranomaisille.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin tiedotejakelulistaa käytetään. Henkilötieto poistetaan, jos tilaaja peruuttaa tiedotejakelun tilauksen tai henkilön sähköpostiosoite ei ole enää voimassa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

10. Rekisterin suojaus

Rekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat salasanat. Tietojärjestelmä on asianmukaisesti suojattu. Tiedotejakelukumppanin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

1.1.2019