1. Rekisterinpitäjä

Selkäliitto ry
Eerikinkatu 16 A 2, 00100 Helsinki
puh. 09 605 918

2. Yhteyshenkilö

Hanna Kääriäinen
hanna.kaariainen(a)selkaliitto.fi

3. Rekisterin nimi

Selkäliiton tapahtumien ja koulutusten ilmoittautumisrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tapahtuma- ja koulutusasioiden hoitamista, tiedotusta, materiaalin jakoa, palautteen keräämistä ja laskutusta varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

  • Nimitiedot
  • Yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • Selkäyhdistys tai muu taustaorganisaatio
  • Erityisruokavalio
  • Vaihtuva tapahtumakohtainen lisätieto

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään asiakas- ja yhteistyösuhteiden ylläpitoa varten. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää̈ kauemmin niiltä̈ osin kuin on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan suoraan käyttäjiltä esimerkiksi verkkolomakkeen kautta, sähköpostitse ja puhelimitse.

8. Tietojen luovutukset ja siirrot

Selkäliitto ei säännönmukaisesti luovuta rekisterissä olevia tietoja ulkopuolisille eikä tietoja siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella. Opintokeskus Siviksen kautta taloudellista tukea saavien koulutusten osallistujatiedot ilmoitetaan tarvittavilta osin Sivikselle. Vertaistukikoulutusten osalta Selkäliitto välittää paikallisyhdistyksille vertaistukikoulutuksiin ilmoittautuneiden paikallisyhdistysten jäsenten osallistumistiedot.

Ilmoittautumislomakkeisissa työkaluna käytetty palveluntarjoaja SurveyMonkey saattaa varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. SurveyMonkey on sitoutunut noudattamaan Privacy Shield -kehyssopimuksen sovellettavia periaatteita kaikkiin henkilötietoihin, jotka se saa Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioista ja Sveitsistä. Lisätietoa Privacy Shield -kehyssopimuksesta on saatavilla Yhdysvaltain kauppaministeriön Privacy Shield -luettelosta.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

10. Rekisterin suojaus

Rekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tietojärjestelmä on suojattu asianmukaisesti teknisin keinoin.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Päivitetty 4.7.2019