4.2.2022

Selkäliitto hakee hankekoordinaattoria STEA-rahoitteiseen Vahvistu vertaisuudesta verkossa -hankkeeseen. Hankekoordinaattori vastaa kolmivuotisen hankkeen toteutuksesta, raportoinnista ja arvioinnista hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeessa kehitetään yhtenäinen verkkopohjainen vertaistukitoiminnan malli, joka mahdollistaa selkäyhdistysten vertaistuen toteutuksen etäyhteyksin verkossa ja parantaa saavutettavuutta.

Koordinaattori vastaa toimintamallin kehittämisestä verkkopohjaiseen ympäristöön sekä sen käyttöönoton kouluttamisesta yhdistysten vertaistukihenkilöille. Lisäksi koordinaattori tukee verkkovertaistukitoiminnan käynnistämistä yhdistyksissä. Yhtenä painopisteenä on erityisesti nuorille selkäoireisille sopivan verkkovertaistuen kehittäminen.

Tehtävä on määräaikainen alkaen sopimuksen mukaan huhtikuusta 2022 vuoden 2024 loppuun saakka. Hankekoordinaattorin työpiste sijaitsee Selkäliiton toimistolla Helsingissä. Työ sisältää jonkin verran ilta- ja viikonlopputyötä ja edellyttää matkustusvalmiutta.

Hakijalta odotamme:

  • Soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa (esim. kasvatustiede, terveystiede)
  • Monipuolista verkkopedagogista osaamista
  • Projektihallinnan osaamista
  • Kokemusta eri verkkoalustoista sekä verkkokoulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta
  • Oma-aloitteista työotetta ja hyviä tiimityöskentelytaitoja

Lisäksi arvostamme:

  • Kokemusta STEA-rahoitteisesta toiminnasta
  • Järjestötoiminnan tuntemusta
  • Markkinointi- ja viestintäosaamista
  • Innovatiivista ja kehittävää työotetta
  • Innostuneisuutta verkossa tapahtuvaa toimintaa kohtaan ja kykyä innostaa muita mukaan toimintaan

Hakijat voivat tutustua verkkosivuilla toimintaamme sekä vertaistukihenkilötoimintaamme.

Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Kirsi Töyrylä-Aapio puh. 040 730 2150 tiistaina 15.2. klo 12-14.

Lähetä hakemuksesi palkkatoivomuksineen ja CV 20.2.2022 klo 20.00 mennessä sähköpostilla kirsi.toyryla@selkaliitto.fi. Liittomme noudattaa sosiaalialan järjestöjen palkkausjärjestelmää. Haastatteluun valituille ilmoitetaan viikolla 8 ja haastattelut pidetään 1.3.2022.

Selkäliitto ry on valtakunnallinen kansanterveys- ja potilasjärjestö. Liiton tavoitteena on ehkäistä väestön selkäoireita ja -sairauksia yhdessä 30 jäsenyhdistyksensä kanssa. Yhdistysten yhtenä toimintamuotona on vertaistukitoiminta, jota varten Selkäliitto on kouluttanut selkäyhdistysten toimijoita paikallisiksi vapaaehtoisiksi vertaistukihenkilöiksi. Vertaistuen tarkoituksena on antaa voimavaroja ja mielen virkeyttä arkeen sekä edistää sopeutumista sairauden kanssa elämiseen ja sen kanssa selviämiseen.