Lahjoita Selkäliitolle - Edistä selän terveyttä

Selkäliitto on yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa edistänyt suomalaisten selkäterveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia jo 30 vuoden ajan

Voit tukea liiton toimintaa selkäsairauksien ehkäisyssä sekä selkäsairaiden hoidon, kuntoutuksen ja elämänlaadun parantamisessa eri tavoin.

  • Liity selkäyhdistyksen jäseneksi 
     
  • Liity kannatusjäseneksi
     
  • Tee lahjoitus. Keräämme lahjoituksin varoja materiaalin, neuvonnan ja ohjauksen tuottamiseen selkä- ja niskaoireisille sekä yhdistystoiminnan kehittämiseen koulutuksin. Voit lahjoittaa haluamasi summan liiton keräystilille: FI26 8146 9710 1372 08, viitenumero: 12700.
     
  • Tee testamenttilahjoitus. Yleishyödyllisenä yhdistyksenä Selkäliiton ei tarvitse maksaa testamenttilahjoituksesta veroja, joten arvokas lahjasi menee kokonaisuudessaan selkäterveyden edistämisen hyväksi ja auttaa Selkäliittoa tekemään työtään. Voit tehdä myös merkkipäivälahjoituksen. Jos haluat tehdä lahjoituksen, ota yhteyttä: toiminnanjohtaja Kirsi Töyrylä-Aapio, puh. 040 730 2150 tai kirsi.toyryla(a)selkaliitto.fi.

 

Lämmin kiitos tuestasi!
 

Rahankeräyslupa 
Keräysluvan saaja: Selkäliitto ry 
Keräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus/Arpajaishallinto
Keräyslupa: RA/2019/595
Myöntämisajankohta: 12.7.2019
Toimeenpanoaika: 18.8.2019-18.8.2021
Toimeenpanoalue: koko Suomi, Ahvenanmaata lukuun ottamatta
Kerättävien varojen käyttötarkoitus:  Varat käytetään selkä- ja niskaoireiden itsehoitomateriaalin tuottamiseen, selkä- ja niskaoireiden sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien neuvonnan ja ohjauksen järjestämiseen sekä selkäyhdistystoiminnan kehittämiseen koulutuksilla.

Selkäliitto