Jäsenkysely 2019: Jopa 93 prosenttia suosittelee jäsenyyttä

Jäsenkyselyssä selvitetään vuosittain jäseneksi liittymisen syitä sekä jäsenten toiveita ja kokemuksia selkäyhdistysten toiminnasta. Vuoden 2019 kyselyn vastauksista kävi ilmi, että tärkeimmät syyt liittyä selkäyhdistyksen jäseneksi olivat edelleen selkäyhdistyksen järjestämä liikuntatoiminta (39 %) ja halu saada lisää tietoa selkäasioista (26 %).

Liikunta, luennot ja retket kiinnostavat

Yleisimmät tavat osallistua selkäyhdistyksen toimintaan olivat myös pysyneet ennallaan: selän terveyttä edistävät liikuntaryhmät, luennot ja retket. Kyselyyn vastanneet myös toivoivat selkäyhdistyksiltä eniten liikuntaryhmiä, asiantuntijaluentoja ja retkiä, joten tältä osin toiveet ja toiminta kohtaavat hyvin.  

Lähes kaikki vastaajat (96 %) olivat täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että yhdistyksen järjestämä liikuntatoiminta on tarpeellista. Vastaavasti vertaistukitoiminnan koki täysin tai jokseenkin tarpeelliseksi yhteensä 90 prosenttia.

Vaikka selkäyhdistyksen tarjoama toiminta koettiin vastauksissa tarpeelliseksi, yhdistyksen hallituksessa toimimisesta oli kiinnostunut vain pieni joukko vastaajista (10 %). Vapaaehtoistyön tekeminen kiinnosti 30 prosenttia.  

Vastaajien selkäyhdistysten toiminnalle antamien kouluarvosanojen keskiarvo oli 8,3, ja jopa 93 prosenttia heistä oli valmis suosittelemaan jäsenyyttä ystävilleen.

Apua toimintakyvyn ylläpitämiseen ja jaksamiseen

Vastaajat kokivat saaneensa apua yhdistystoiminnasta selän toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä niska- ja selkäoireiden ehkäisyyn ja hoitoon. He kokivat myös löytäneensä samanhenkistä seuraa sekä saaneensa apua selkäkivun kanssa jaksamiseen ja kivunhallintaan.

Ajankohtaista tietoa yhdistysten toiminnasta vastaajat kertoivat saavansa liiton Hyvä Selkä -lehdestä (28 %), yhdistyksen jäsentiedotteesta (22 %), sähköpostitse (21 %) ja yhdistyksen kotisivuilta (13 %).

Selkäliiton palveluista vastaajille tutuimmat olivat Hyvä Selkä -lehti, Selkäkanava-verkkopalvelu sekä oppaat selän ja niskan itsehoitoon.

Selkäyhdistyksille on toimitettu yhdistyskohtaiset yhteenvedot jäsenkyselystä oman toimintansa kehittämiseksi.

Jäsenkysely 2019

  • Kysely lähetettiin joulukuussa 5 598 selkäyhdistyksen jäsenelle, joista 1 249 vastasi. Vastausprosentti oli 22,3.
  • Suurin osa vastaajista oli naisia (83 %) ja valtaosa (93 %) oli iältään 46–79-vuotiaita. 
  • Lähes puolet (49 %) kyselyyn vastanneista oli Etelä-Suomesta (pääkaupunkiseutu ja muu Etelä-Suomi).
  • Ahkerimmin kyselyyn vastasivat Pääkaupunkiseudun, Kanta-Hämeen, Pohjois-Karjalan ja Tampereen seudun selkäyhdistysten jäsenet.
  • Kyselyyn vastanneista suurin osa (87 %) on ollut jäsenenä yli 2 vuotta.
     

Kaksi naista halaa jumppatunnilla, kuvan päällä kolme sitaattia jäsenkyselystä, miten jäsenet ovat hyötyneet yhdistysten toiminnasta: liikunnan ilo, virkeys, yhteisöön kuuluminen.

 

Selkäliitto