Expertgruppen

Ryggförbundets expertgrupp stöder förbundet genom att erbjuda aktuell och pålitlig information om rygghälsa, till sina medlemmar, den stora allmänheten, till beslutfattare och experter inom olika områden. Expertisen fungerar som bas vid rådgivnings- och utbildningsverksamheten samt utvecklandet av hela ryggverksamhetsområdet.

 

Expertgruppens medlemmar:

Ordförande Harri Hämäläinen, överläkare, fysiater, HNS

Marjo Rinne, Ordförande Ryggförbundet r.f, HVD, ft, specialforskare, UKK-institutet 

Sinikka Kilpikoski, VD Vaajakosken Kuntohoito Ky, HVD, ft, Cert. och Dip. MDT, OMI-terapeut 

Maire Kolimaa, rådgivande tjänsteman, HVM, Social- och hälsovårdsministeriet 

Tage Orenius, PsL, specialpsykolog, Kuntoutus Orton Oy 

Merja Rossi, arbetshälsovårdsläkare, Helsingfors stad

Jarmo Välipakka, biträdande överläkare TAYS, Barn- och ungdomskirurgiska enheten

Kirsi Töyrylä-Aapio, HVM, ft, verksamhetsledare Ryggförbundet r.f

Linnéa von Hedenberg, HVM, ft, koordinaator för ryggrådgivning Ryggförbundet r.f

 

Övrig information

 

Selkäkanava