Toisen asteen oppilaitoksille suunnattu Back to Move! -hanke toimi Selkäliitossa vuosina 2019-2021. Hanketta tuki opetus- ja kulttuuriministeriö ja se toimi osana Liikkuva opiskelu -ohjelmaa.

Back to Move! -hankkeen tavoitteena oli edistää toisen asteen opiskelijoiden selän ja niskan hyvinvointia tauottamisen ja liikkeen keinoin sekä lisätä selän hyvinvointia huomioivaa opiskelukulttuuria oppilaitoksissa.

Opettajia ja opiskelijoita koulutettiin lisäämään liikettä ja tauotusta oppilaitoksessa ja etätyöskentelyssä osana opiskelupäivää. Opiskeluhuollon henkilöstöä vastaavasti koulutettiin nuorten niska- ja selkäoireiden ennaltaehkäisystä ja hoidosta.

Hankkeessa luotiin Back to Move! -verkkoympäristö opettajille ja opiskeluhuollon henkilöstölle. Nuorille puolestaan avattiin Discord-kanava, jossa nuoret voivat keskustella selän ja niskan hyvinvoinnista #nuoriselkä-kanavalla, osallistua työpajoihin ja kysyä neuvoa Selkäliiton fysioterapeutilta. Opiskelijoille tuotettiin myös Tietoa selkäsi hyvinvointiin -opas selän hyvinvointiin.

Hankkeessa tuotetut koulutukset ja työpajat siirtyvät osaksi Selkäliiton perustoimintaa.  

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Katso hankkeen päätösseminaaritallenne!