Back to Move! -hanke

Mikä Back to move?

Selkäliitossa on alkanut toiselle asteelle – lukioille ja ammattikouluille – suunnattu, selän terveyttä edistävä Back to move! -hanke.

Back to move! haluaa olla mukana toisen asteen oppilaitoksissa tuomassa selän hyvinvointia huomioivaa opiskelukulttuuria nuorten arkeen. Hankkeen kehitystyön kulmakiviä ovat:

Nuori selkä - Opiskelu - Toinen aste - Tauko - Liike

Lukiolaiset ja ammattikoulujen opiskelijat istuvat pitkiä aikoja päivittäin, ja yli viidennes nuorista on kertonut kokeneensa toimintakykyä haittaavia selän ja niskan alueen kipuja. Nuorena koettuun selän ja niskan kipuun on hyvä puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Back to move! -hanke tavoittaa nuoret hyvin oppilaitosten kautta. Kun oppilaitoksissa edistetään tauottamista ja liikettä lisäävää kulttuuria, voidaan vaikuttaa sekä nuorten opiskeluhyvinvointiin nyt että tulevaisuuden työkykyyn!

Hankkeen alkuvaiheessa oppilaitoksista kerätään tietoa sekä opiskelijoiden että opettajien käsityksistä selän terveyteen liittyvistä tekijöistä. Saadun tiedon pohjalta oppilaitoksille suunnitellaan koulutuksia, joissa oppilaiden, opettajien ja muun kouluhenkilökunnan todelliset tarpeet selän hyvinvoinnin varmistamiseksi tulevat huomioiduiksi. Koulutuksissa tarjotaan työkaluja oppituntien tauottamiseen, työskentelyasentojen huomioimiseen ja palauttavan liikkeen lisäämiseen oppitunneilla. Myös opiskeluhuollolle järjestetään omia koulutuksia, jotta mahdollisimman monella on riittävät valmiudet puuttua selän ja niskan ongelmiin.

Hankkeella on oma Instagram-tili @back.to.move, jonne postataan selän ja niskan hyvinvointia edistäviä kuvia ja tarinoita. Back to move! -nettisivuilla ja Instagramissa jaetaan vinkkejä fyysiseen aktiivisuuteen ja palautumiseen, sekä selän ja niskan terveyden itsehoitoon ja vaivojen ennaltaehkäisyyn.

Back to move! -hanke toimii vuosina 2019-2021 osana Liikkuva opiskelu -ohjelmaa, joka on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeista.

Nuorten selän ja niskan terveys on iso voimavara nuorten hyvinvoinnille ja resurssi tulevaisuuden terveille työntekijöille. Arjen valinnoilla on valtavasti vaikutusta kokonaisvaltaiseen jaksamiseen. Hyvinvoiva selkä ja niska kantaa pitkälle!

Katso Back to move! -video
What's your next move?

Back to Move!