Selkäliiton tehtävä

Selkäliitto on vuonna 1988 perustettu kansanterveysjärjestö ja selän hyvinvoinnin asiantuntija, joka kannustaa ihmisiä aktiiviseen selän itsehoitoon. Liiton päätoimintamuodot ovat selkäneuvonta ja liikuntatoiminta, järjestötoiminta sekä viestintä.

Selkäliiton toiminnan tarkoituksena on selkäsairauksien ennaltaehkäisy sekä selkäsairaiden hoidon, kuntoutuksen ja elämänlaadun parantaminen yhdessä selkäyhdistysten ja muiden samoja tavoitteita toteuttavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Selkäliiton toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA Veikkauksen tuotoilla. 

Tietoa selästä ja vinkkejä selän itsehoitoon on saatavilla Selkäliiton Selkäkanava.fi-verkkopalvelussa. 

Selkäliittoon kuuluu 32 selkäyhdistystä, joissa on noin 9500 henkilöjäsentä. Paikalliset selkäyhdistykset tarjoavat jäsenilleen eri puolella Suomea ohjattua liikuntaa, vertaistukea ja neuvontaa, retkiä sekä luento- ja virkistystilaisuuksia. 

Selkäliiton arvot ovat kannustava kohtaaminen, vahva yhteisöllisyys ja vastuullinen asiantuntijuus. Selkäliitto on savuton työpaikka.

Selkäliiton strategia

 

Selkäliitto