Pää pystyyn - vältä someniska!

Keski-ikäisten ja sitä vanhempien niska kestää tekstailurasitusta huonommin kuin nuorempien.

Tiesitkö, että jo parin minuutin somettamisen aikana hartialihaksesi jännittyvät ja hengitystiheytesi nousee? Yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa on todettu, että yli 80 prosenttia älypuhelinten käyttäjistä tuntee käsi- ja niskakipua, pidättää hengitystään ja kokee jännittyneisyyttä tekstaamisen aikana.

Suomalaisista ainakin 70 prosenttia omistaa älypuhelimen ja 35 prosenttia tablettitietokoneen. Tablettien käyttö on lisääntynyt lapsilla. Joka kuudes 5-6-vuotias ja joka kymmenes 3-4-vuotias omistaa tabletin. Tutkijoiden mukaan vietämme noin 2-4 tuntia päivässä älylaitteiden ääressä. Vuodessa tunteja kertyy siis jopa 700-1400.
 
Niskan etukumara asento venyttää selkäydintä ja voi vaikuttaa hengitykseen, sydämen sykkeeseen sekä verenpaineeseen. Asento saattaa vaikuttaa myös niin sanottujen hyvänolon hormonien eli endorfiinin ja serotoniinin eritykseen. Älylaitteiden jatkuva käyttö voi lisätä ahdistusta ja masentuneisuutta ja aiheuttaa vaurioita kaularangassa. 
 
Suurin osa ihmisistä ei tiedosta älylaitteiden käyttöön liittyviä fysiologisia reaktioita, kuten kehon jännittämistä ja hengityksen pidättämistä puhelimen ja peukaloiden vakauttamiseksi tekstaamisen aikana. Toistuva kehon jännittäminen, koholla oleva syke ja pinnallinen hengitys tuottavat lihaskipuja ja viestivät aivoille elimistön stressitilasta. Niska on jumissa ja syytä haetaan helposti työstä, vaikka taustalla saattaa olla älylaitteiden liikakäyttö.
 

Mitä enemmän aikaa viettää älylaitteiden äärellä, sitä todennäköisemmin niska- ja hartiakipuja

Niska-hartiajumit ovat niin tavallisia, ettei tekstaamiseen, pelaamiseen tai älylaitteen näppäilemiseen liittyvää kipua osata aina yhdistää niihin. Aikuisten olisi hyvä tunnistaa omat tapansa ja valvoa myös lasten ja nuorten puhelimen ja tabletin käyttöä.  Mitä enemmän laitteita näprätään, sitä todennäköisempiä ovat niska- ja hartiakivut. 
 
Etukumara asento rasittaa kaularankaa. Toistuva etukumara asento lyhentää ja kiristää niskan koukistajia ja venyttää niskan ojentajia. Epätasapainoisen lihastoiminnan vuoksi kaularangan luonnollinen kaari muuttuu. Fysioterapeutin ja lääkärin vastaanotolle ohjautuu yhä enemmän nuoria, jopa 7-vuotiailla on todettu älylaitteiden käytöstä johtuvia kaularangan muutoksia.
 

Pään etukumarasta asennosta jopa 27 kilon lisäkuorma niskaan 

Ongelmat näyttöpääte-ergonomiassa liittyvät etukumaraan työasentoon ja pään työntymiseen eteen. Älylaitetta näppäillessä päätä pidetään vielä alempana ja siitä voi aiheutua jopa 27 kilon lisäkuorma niskanikamille riippuen siitä, kuinka painuneena pää on eteenpäin. Se vastaa noin 8-vuotiaan lapsen painon roikottamista niskasta. Etukumara pään asento on epädullinen niskanikamille ja -lihaksille. Kaularangan huonot asennot aiheuttavat usein päänsärkyä, yläraajakipuja, yläraajojen puutumista ja niskakipuja. 
 
Keski-ikäisten ja sitä vanhempien niska kestää näppäily- tai läppärirasitusta huonommin kuin nuorempien. Nuorilla epäergonominen kosketusnäytön käyttö johtaa helposti pysyviin ryhtivirheisiin. Kun toistetaan samoja huonoja asentoja, ne opitaan pysyviksi.
 
 

Lysähtänyt asento nostaa stressihormonitasoja ja alentaa testosteronipitoisuuksia

Kehon kieli ja ryhti vaikuttavat suoraan kehon hormonitasoihin.Kehon asentojen hormonaalisia vaikutuksia on myös tutkittu. Harvard Business Schoolin apulaisprofessori Amy J. C. Cuddy vertasi tutkijaryhmänsä kanssa lysähtäneen ”puolustusasennon” ja ”voima-asennon” eroja hormonipitoisuuksissa.  Toisessa ryhmässä henkilöt ohjattiin olemaan minuutin ajan istuen lysähtäneenä hartiat edessä, kädet lähellä vartaloa tai seisten kädet ristissä, jalat yhdessä, ja toisessa ryhmässä voima-asennossa: istuen kädet ristissä niskan takana sivulla, jalat pöydällä tai seisten kädet ylhäällä voittaja-asennossa
 
Lysähtäneessä asennossa olleiden sekä naisten että miesten syljen kortisolipitoisuus nousi noin 17 prosenttia ja testosteronimäärä laski noin 10 prosenttia. Älylaitetta näppäillessä asento painuu helposti lysyyn. Voima-asennossa olleiden syljen kortisolipitoisuus laski noin 25 prosenttia ja testosteronipitoisuus nousi noin 19 prosenttia. 
 
Kehon kieli ja ryhti eivät ole vain tuki- ja liikuntaelinasia. Ne vaikuttavat suoraan kehon hormonitasoihin ja myös siihen, miten henkilö kokee itsensä ja miten muut kokevat hänet.
 
Toisessa, Aucklandin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa verrattiin hyvässä ryhdissä ja lysähtäneessä asennossa istuneita ja arvioitiin heidän stressitasojaan, mielialaansa ja käyttäytymistään. Lysähtäneessä asennossa olleet olivat helpommin ärtyviä, hermostuneita ja itseensä keskittyneitä. Heidän mielialansa ja libidonsa oli alhaisempi ja heidän kielenkäytössään oli taipumusta ilkeyteen. Hyvässä ryhdissä istuneilla havaittiin parempi itseluottamus, mieliala ja vireys. Lisäksi heidän vuorovaikutuksensa oli rakentavampaa kuin lysyssä istuneilla. 
                                

Näillä ohjeilla ehkäiset niskakipua

Jos käytät säännöllisesti älypuhelinta, vältä niskakipua seuraavilla vinkeillä:
 
  • Nosta pää ja näyttö pystyyn, kun tekstaat tai pelaat pelejä. Tue kyynärpäät vartaloon. Sopiva näytön katselukorkeus on suoraan suun edessä.
  • Käytä ääniviestiä. Jos puhelimessasi on ääniviestiohjelma, käytä sitä tekstin näppäilyn sijaan.
  • Pidä säännöllisesti taukoja. Liiallinen tekstaaminen on keskeinen niskakivun riskitekijä. Vältä pitkiä tekstausjaksoja, pelaamista, surffausta tai sähköpostien lukemista. Jos sinulta häviää helposti ajantaju puhelimen käytössä, lataa ajastinsovellus ja aseta se muistuttamaan tauoista. Vedä leuka sisään ja hengitä kolme kertaa syvään sisään ja ulos puolen tunnin välein.
  • Ojenna ryhti. Katso sivuprofiiliasi peilistä. Jos hartiasi näyttävät olevan edessä ja pää työntyy eteen, huomaat, että asento ei voi olla paras mahdollinen.  Voit parantaa ryhtiä myös huolehtimalla liikkuvuudestasi ja vahvistamalla niskan ojentajalihaksia, lapaluiden tukilihaksia ja vartalolihaksia.
  • Venyttele rinta- ja kaulalihaksia.  
  • Hengitä syvään. Tiedosta hengityksesi. Hengitä muutaman kerran syvään ulos ja anna vatsan ja kylkien laajentua sisäänhengityksellä. Hengityskertojen laskeminen auttaa rentoutumaan stressin iskiessä.
  • Pidä juomataukoja. Selkärangan välilevyt, lihakset lihaskalvoineen kiittävät, kun muistat juoda vettä. Juodessasi tulet samalla ojentaneeksi itsesi.
  • Kommunikoi ystävien ja perheen kanssa eri tavoin. Tilaisuuden tullen tapaa ystäviäsi ja läheisiäsi kasvokkain. Jätä ääniviestejä ja lähetä sähköpostia pöytäkoneelta.
 

Muista oikaista itsesi ja liikkua

 
 
 
 

 

Selkäkanava