Lahjoita Selkäliitolle - Edistä selän terveyttä

Voit tukea Selkäliiton toimintaa selkäsairauksien ehkäisyssä sekä selkäsairaiden hoidon, kuntoutuksen ja elämänlaadun parantamisessa eri tavoin.

  • Liity selkäyhdistyksen jäseneksi 
  • Liity kannatusjäseneksi
  • Tee lahjoitus. Keräämme lahjoituksin varoja materiaalin, neuvonnan ja ohjauksen tuottamiseen selkä- ja niskaoireisille sekä yhdistystoiminnan kehittämiseen koulutuksin. Voit lahjoittaa haluamasi summan liiton keräystilille: FI26 8146 9710 1372 08, viitenumero: 12700.
  • Tee testamenttilahjoitus. Yleishyödyllisenä yhdistyksenä Selkäliiton ei tarvitse maksaa testamenttilahjoituksesta veroja, joten arvokas lahjasi menee kokonaisuudessaan selkäterveyden edistämisen hyväksi ja auttaa Selkäliittoa tekemään työtään. Jos haluat tehdä testamenttilahjoituksen, ota yhteyttä: toiminnanjohtaja Kirsi Töyrylä-Aapio, puh. 040 730 2150 tai kirsi.toyryla(a)selkaliitto.fi.

 

Lämmin kiitos tuestasi!
 

Rahankeräyslupa 
Keräysluvan saaja: Selkäliitto ry 
Keräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus
Keräyslupa: RA/2016/410
Myöntämisajankohta: 17.8.2016
Toimeenpanoaika: 17.8.2016-16.8.2017
Toimeenpanoalue: koko Suomi, Ahvenanmaata lukuunottamatta
Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Selkä- ja niskaoireista kertovan sähköisen ja painetun aineiston tuottaminen, selkä- ja niskaoireiden sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksen neuvonnan ja ohjauksen järjestäminen, ja yhdistystoiminnan kehittäminen koulutuksilla.

 

Selkäliitto