Jäsenrekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99 10§) mukainen rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Selkäliitto ry (y-tunnus: 0985325-3)
Eerikinkatu 16 A 2
00100 Helsinki
puhelin 09 605 918
 

Jäsenluetteloasioiden vastuuhenkilö

Nimi: Anna Santalahti
Puhelin: 09 605 918
 

Rekisterin nimi

Selkäliitto ry:n jäsenyhdistysten jäsenrekisteri
 

Rekisterin käyttötarkoitus

Selkäliitto ry:n jäsenrekisteriä käytetään jäsenasioiden hoitoon, jäsentiedotteisiin, jäsenlehteen liittyvään toimintaan, jäsenmaksuihin sekä kokouskutsuihin ja muihin kohdistettuihin postituksiin. 
 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallenettaan seuraavat tiedot: 
Nimi ja yhteystiedot, syntymäaika (ei tunnuksen loppuosaa),
yhdistyksen nimi, johon jäsen kuuluu, 
jäsenyyteen liittyvät liittymisaikatiedot
 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan Selkäliitto ry:n kotisivuilla olevan sähköisen liittymiskaavakkeen ja yhdistyksiltä tulevien liittymiskaavakkeiden kautta tietoja. 
 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Selkäliitto ry ei säännönmukaisesti luovuta rekisterissä olevia tietoja ulkopuolisille eikä tietoja siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jäsen voi kieltää tietojen luovuttamisen ottamalla yhteyttä rekisterin hoitajaan.
 

Jäsenrekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Pääsy rekisteritietokannan ylläpitoon on suojattu käyttäjätunnus- ja salasanasuojauksella. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.
 
Selkäliitto